Zásady ochrany osobních udajů

Tyto webové stránky (www.perpetuumklub.cz) nesbírají a neshromažďují ani jinak nezpracovávají jakékoliv osobní údaje, pokud je návštěvníci stránek prostřednictvím kontaktního formuláře sami dobrovolně neposkytnou. Tyto údaje pak budou využity výhradně pro následnou komunikaci s uživatelem a nebudou poskytovány žádné třetí straně za účelem přímého marketingu.

V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním fotografie či fotografií (na tomto webu nebo na Facebook fanpage), kontaktujte nás, prosím, do soukromé zprávy na fanpage Facebooku (https://www.facebook.com/perpetuumklub), případně emailem na adresu info(zavináč)bulkmuuteprep.cz. Fotografie na tomto webu jsou stejné jako na Facebook fanpage. Odstraněním fotografie na Facebooku dojde k odstranění fotografie i z tohoto webu.

Obsah (program, alba, otevírací doba) který je na stránkách uveden, je poskytován společností Facebook.

Web nepoužívá soubory typu cookies a neposkytuje personalizaci reklam.

Privacy policy

This website (www.perpetuumklub.cz) does not collect or otherwise process any personal data, unless they are voluntarily provided via the contact form. This data will be used exclusively for subsequent communication with the user and will not be provided to any third party for direct marketing purposes.

If you disagree with publication of the photo(s) (on this website or our Facebook fanpage), please contact us by private message on the Facebook fanpage (https://www.facebook.com/perpetuumklub) or by email info(zavináč)bulkmuuteprep.cz. The photos on this website are the same as on the Facebook fanpage. Deleting a photo on Facebook will also remove the photo from this website.

The content (events, gallery, opening hours) that is listed on the site is provided by Facebook.

This website does not use cookies and does not provide ad personalization.